OBSZARY DZIAŁANIA

Fundacja ZWIERZ wspiera działania podejmowane przez Gminy mające na celu
zapobieganie i likwidację zjawiska bezdomności zwierząt oraz humanitarne ich traktowanie
Proponujemy wprowadzenie na terenie Gminy planów kastracji i znakowania psów i kotów utrzymywanych przez jej mieszkańców oraz kotów wolno żyjących bytujących na jej terenie.

Powszechne i jednoczesne wprowadzenie dwóch działań – kastracji i znakowania zwierząt to najbardziej skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Trwałe ubezpłodnienie zapewni kontrolę nad liczbą przychodzących na świat zwierząt – w ten sposób zapobiegniemy narodzinom zwierząt niechcianych. Trwałe znakowanie – wszczepienie mikroczipa (transpondera) pozwoli na szybki powrót zwierzęcia do domu, zaś w przypadku kotów wolno żyjących oznakowanie ich ucha znacząco ułatwi kontrolę populacji i zapobiegnie ponownemu, niepotrzebnemu odławianiu.

Istotny wpływ tych działań na skuteczne zmniejszanie bezdomności zwierzą potwierdza Najwyższa Izba Kontroli w wynikach kontroli P/16/058 i zaleca ich stosowanie przez gminy, na których barkach spoczywa zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Zapewniamy współfinansowanie przez Fundację ZWIERZ zabiegów kastracji oraz znakowania zwierząt.

Wiemy, że na barkach gmin spoczywa realizacja wielu zadań, proponujemy więc udzielenie wsparcia finansowego. Realizowane ono będzie w formule „pół na pół”. Każda Gmina włączająca się do Akcji Kastracja! będzie zobowiązana przeznaczyć 5000 zł na dofinansowanie zabiegów, zaś Fundacja ZWIERZ przekaże drugą część – kolejne 5000 zł.

Zabiegi, o których mowa powyżej to: kastracja psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących bytujących na jej terenie. Środki finansowe przekazywane będą gminie na podstawie porozumienia i umowy darowizny, a ich wydatkowanie odbędzie się na podstawie przepisów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przy czym koszt zabiegów będzie pokrywany w 100%

Zapewniamy wsparcie prawne podczas tworzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

Podstawową prawną formą działania gmin w zakresie realizacji zadań dotyczących bezdomności zwierząt jest przyjmowanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt). Fundacja ZWIERZ proponuje skorzystanie z pomocy ekspertki, z dziedziny prawa zwierząt przy ich tworzeniu. Mowa o opiniowaniu projektów programów.

Organizujemy nieodpłatne szkolenia dla pracowników Gmin.

Dla pracowników Urzędów Gmin został przygotowany cykl szkoleń nt. obowiązków gminy w zakresie ochrony zwierząt. Szkolenia odbędą się online, za pośrednictwem platformy ZOOM, w godzinach pracy urzędów. Zakładamy aktywną formę spotkań, prosimy wiec o zapewnienie odpowiedniego sprzętu (z mikrofonem i kamerą) i dostępu do łącza internetowego.

Tematyka szkoleń to:

 1. tworzenie i realizacja programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt / 2 godziny 15 minut,
 2. humanitarne traktowanie zwierząt – zadania Gmin w zakresie pomocy zwierzętom / 2 godziny 15 minut,
 3. odbiory zwierząt w trybie art. 7 u.o.z. / 1 godzina 15 minut.

Szkolenie prowadzić będzie ekspert/ka z zakresu prawa zwierząt, prawnik/czka.

Przekazujemy Gminom materiały edukacyjne i informacyjne.

Każda Gmina otrzyma spersonalizowane materiały (plakaty i ulotki) promujące Akcję wśród mieszkańców. Otrzymają Państwo także informatory o zapobieganiu bezdomności w gminach oraz o opiece nad kotami wolno żyjącymi. Wszystkie materiały zostaną Państwu przesłane w formie elektronicznej oraz tradycyjnej.

parallax background

Etapy i harmonogram

ZWIERZowej AKCJI KASTRACJA dla Gmin!


1

ETAP1 sierpnia - 31 października 2023 r.

 

NABÓR GMIN

Przyjęcie zgłoszeń od Gmin chcących dołączyć do ZWIERZowej Akcji Kastracja!
Zgłoszenia do Akcji przyjmowane są przez formularz dostępny na stronie.
W tym okresie do Gmin mogą zgłaszać się Organizacje i Osoby działające na rzecz zwierząt, które zaproponują udział w ZWIERZowej Akcji Kastracja!

2

ETAPpaździernik – marzec 2023/24 r.

 

PRZYGOTOWANIA DO AKCJI

Etap ten obejmuje:
- szkolenia dla pracowników gmin,
- podpisanie dokumentów (porozumienie i umowa darowizny) przez Fundację ZWIERZ oraz Gminę,
- tworzenie gminnych programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności.

3

ETAPluty – maj 2024 r.

 

PROMOCJA AKCJI W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Urząd Gminy otrzyma od Fundacji ZWIERZ materiały informacyjne dla mieszkańców w celu promocji Akcji.

4

ETAPkwiecień – listopad 2024 r.

 

REALIZACJA ZWIERZowej Akcji Kastracja! w Gminach

To czas na wykonywanie zabiegów kastracji i znakowania zwierząt oraz sprawozdawania z realizacji zadania.

5

ETAPgrudzień 2024 r.

 

PODSUMOWANIE I EWALUACJA AKCJI

Ostatni etap to podsumowanie podjętych działań, świętowanie sukcesów i wyciąganie wniosków do dalszej działalności.

ZGŁOŚ SWOJĄ GMINĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

  OSOBA DO KONTAKTU WS. PROJEKTU

  Czy w gminnym programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt na rok 2023 uchwalony i realizowany był program kastracji zwierząt właścicielskich? *
  taknienie wiem

  Czy w gminnym programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt na rok 2023 uchwalony i realizowany był program kastracji kotów wolno żyjących? *
  taknienie wiem