Szanowny Panie Wójcie,
Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowni Pracownicy Urzędów Gminy!


Serdecznie zapraszamy do dołączenia do ZWIERZowej Akcji Kastracja! Zachęcamy do podjęcia skutecznych działań mających na celu ograniczenie bezdomności zwierząt i proponujemy wsparcie tych działań.

Fundacja ZWIERZ wspiera działania podejmowane przez Gminy mające na celu zapobieganie i likwidację zjawiska bezdomności zwierząt oraz humanitarne ich traktowanie

proponując wprowadzenie na terenie Gminy planów kastracji i znakowania psów i kotów utrzymywanych przez jej mieszkańców oraz kotów wolno żyjących bytujących na jej terenie

Powszechne i jednoczesne wprowadzenie dwóch działań – kastracji i znakowania zwierząt to najbardziej skuteczna i humanitarna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt. Trwałe ubezpłodnienie zapewni kontrolę nad liczbą przychodzących na świat zwierząt – w ten sposób zapobiegniemy narodzinom zwierząt niechcianych. Trwałe znakowanie – wszczepienie mikroczipa (transpondera) pozwoli na szybki powrót zwierzęcia do domu, zaś w przypadku kotów wolno żyjących oznakowanie ich ucha znacząco ułatwi kontrolę populacji i zapobiegnie ponownemu, niepotrzebnemu odławianiu.

Istotny wpływ tych działań na skuteczne zmniejszanie bezdomności zwierzą potwierdza Najwyższa Izba Kontroli w wynikach kontroli P/16/058 i zaleca ich stosowanie przez gminy, na których barkach spoczywa zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

zapewniając współfinansowanie przez Fundację ZWIERZ zabiegów kastracji oraz znakowania zwierząt

Wiemy, że na barkach gmin spoczywa realizacja wielu zadań, proponujemy więc udzielenie wsparcia finansowego. Realizowane ono będzie w formule „pół na pół”. Każda Gmina włączająca się do Akcji Kastracja! będzie zobowiązana przeznaczyć 5000 zł na dofinansowanie zabiegów, zaś Fundacja ZWIERZ przekaże drugą część – kolejne 5000 zł.

Zabiegi, o których mowa powyżej to: kastracja psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców Gminy oraz kotów wolno żyjących bytujących na jej terenie. Środki finansowe przekazywane będą gminie na podstawie porozumienia i umowy darowizny, a ich wydatkowanie odbędzie się na podstawie przepisów programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, przy czym koszt zabiegów będzie pokrywany w 100%

zapewniając wsparcie prawne podczas tworzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Podstawową prawną formą działania gmin w zakresie realizacji zadań dotyczących bezdomności zwierząt jest przyjmowanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt). Fundacja ZWIERZ proponuje skorzystanie z pomocy ekspertki, z dziedziny prawa zwierząt przy ich tworzeniu. Mowa o opiniowaniu projektów programów.

Jednocześnie w celu wsparcia Gminy podczas wdrażania ZWIERZowej Akcji Kastracja! mogą Państwo w wyznaczonych terminach korzystać z Infolinii Informacyjnej w celu otrzymania informacji prawnej o zadaniach dotyczących ochrony zwierząt, realizowanych przez gminy.

organizując nieodpłatne szkolenia dla pracowników Gmin

Dla pracowników Urzędów Gmin został przygotowany cykl szkoleń nt. obowiązków gminy w zakresie ochrony zwierząt. Szkolenia odbędą się online, za pośrednictwem platformy ZOOM, w godzinach pracy urzędów. Zakładamy aktywną formę spotkań, prosimy wiec o zapewnienie odpowiedniego sprzętu (z mikrofonem i kamerą) i dostępu do łącza internetowego.

Tematyka szkoleń to:

 1. tworzenie i realizacja programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt / 2 godziny 15 minut,
 2. humanitarne traktowanie zwierząt – zadania Gmin w zakresie pomocy zwierzętom / 2 godziny 15 minut,
 3. odbiory zwierząt w trybie art. 7 u.o.z. / 1 godzina 15 minut.

Szkolenie prowadzić będzie ekspert/ka z zakresu prawa zwierząt, prawnik/czka.

przekazując Gminom materiały edukacyjne i informacyjne

Każda Gmina otrzyma spersonalizowane materiały (plakaty i ulotki) promujące Akcję wśród mieszkańców. Otrzymają Państwo także informatory o zapobieganiu bezdomności w gminach oraz o opiece nad kotami wolno żyjącymi. Wszystkie materiały zostaną Państwu przesłane w formie elektronicznej oraz tradycyjnej.

Harmonogram projektu

Etapy i harmonogram ZWIERZowej AKCJI KASTRACJA! dla Gmin
2021 etapy i harmonogram-dla gmin

Formularz zgłoszeniowy dla Gmin


  Zgłoś swoją gminę do udziału w projekcie

  Czy w gminnym programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt na rok 2021 uchwalony i realizowany był program kastracji zwierząt właścicielskich? *
  taknienie wiem
  Czy w gminnym programie przeciwdziałania bezdomności zwierząt na rok 2021 uchwalony i realizowany był program kastracji kotów wolno żyjących? *
  taknienie wiem


   
  informator-opieka-nad-kotami

  Informator - Opieka nad kotami

  informator-zapobieganie-bezdomnosci

  Informator - O zapobieganiu bezdomności zwierząt

   
  Aby na bieżąco śledzić postępy ZWIERZowej Akcji Kastracja! zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych.