OBSZARY DZIAŁANIA

Uczestnicząc w ZWIERZowej Akcji Kastracja!

Odbędziesz szkolenia, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności komunikacji i współpracy z Gminami.

Szkolenia realizowane we wrześniu przygotują Cię do współpracy z gminami. Składają się one z dwóch spotkań online za pośrednictwem platformy Zoom.

Tematyka szkoleń:

 1. Cel i ogólne zasady Akcji Kastracja! oraz prawne aspekty opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach
 2. Praktyczne aspekty współpracy z gminami w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

O terminie szkoleń zostaniesz poinformowany drogą mailową wraz z informacją o zakwalifikowaniu do projektu maksymalnie do 5 września.

Wpłyniesz na realizację projektu w Twojej Gminie.
Osoby i Organizacje Współpracujące mają za zadanie poinformować i zachęcić włodarzy gmin do wprowadzenia ZWIERZowej Akcji Kastracja!. Na późniejszych etapach będziesz wsparciem w kontakcie z Urzędem Gminy oraz w informowaniu mieszkańców o Akcji. Otrzymasz wsparcie i wiedzę oraz materiały informacyjne, które pozwolą Ci na efektywne działanie podczas Akcji.
Wymienisz doświadczenia z innymi osobami i organizacjami, działającymi na rzecz zwierząt.
Projekt jest ogólnopolski a spotkania i szkolenia pozwolą uczestnikom na nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń z innymi osobami działającymi lub chcącymi działać na rzecz ochrony zwierząt.
Zyskasz dodatkowe środki na kastracje/ sterylizacje oraz znakowanie zwierząt w Twojej Gminie.

Zyskasz dodatkowe środki na kastracje oraz znakowanie zwierząt w Twojej Gminie.

Bezpłatne dla mieszkańców Gminy zabiegi kastracji oraz znakowania zwierząt zostaną finansowane przez Gminę oraz Fundację ZWIERZ w formule „pół na pół”. Fundacja na ten cel przekaże 5000 zł, kiedy Gmina zobowiąże się przekazać również 5000 zł.

Zapewnisz zdrowie i dobrostan zwierzętom w Twojej okolicy oraz ograniczysz ich bezdomność.
parallax background

Etapy i harmonogram

ZWIERZowej AKCJI KASTRACJA dla Organizacji i Osób współpracujących!


1

ETAP1 sierpnia - 31 sierpnia 2022 r.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Na tym etapie zbieramy zgłoszenia od organizacji i osób chcących dołączyć do ZWIERZowej Akcji Kastracja! Zgłoszenia do Akcji przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie. Informacje o zakwalifikowaniu do Akcji przekazane zostaną do 5 września 2022 r.

2

ETAP1 września - 30 września 2022 r.

 

PRZYGOTOWANIA UCZESTNIKÓW I SZKOLENIA

Każdy uczestnik przejdzie cykl szkoleń online, który przygotuje do skutecznego działania w ramach Akcji. Warsztaty poprowadzą eksperci z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt i współpracy z samorządem terytorialnym. Udział w szkoleniach jest obowiązkowy.

3

ETAP1 października – 31 października 2022 r.

 

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z GMINAMI

To czas rozmowy z przedstawicielami wytypowanych gmin, uświadamianie o problemie bezdomności zwierząt i zachęcanie do podjęcia skutecznych działań, czyli wprowadzenia powszechnej kastracji i znakowania zwierząt w gminie.

4

ETAPluty – kwiecień 2023 r.

 

PROMOCJA AKCJI W SPOŁECNOŚCI LOKALNEJ

Na tym etapie Twoją rolą będzie wsparcie gmin w promocji Akcji wśród mieszkańców. Przekażemy Wam pakiety materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących kastracji i znakowania zwierząt, które warto rozdystrybuować szczególnie wśród mieszkańców potrzebujących naszego wsparcia.

5

ETAPkwiecień – listopad 2023 r.

 

REALIZACJA PROGRAMU W GMINACH

To czas na wykonywanie zabiegów kastracji i znakowania zwierząt. Twoje zaangażowanie na tym etapie może polegać na organizacji transportu zwierząt do weterynarzy, czy rozmowie z niepewnymi opiekunami czworonogów.

6

ETAP1 grudnia – 15 grudnia 2023 r.

 

PODSUMOWANIE I EWALUACJA PROGRAMU

Ostatni etap to podsumowanie podjętych działań, świętowanie sukcesów i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

DOŁĄCZ DO ZWIERZOWEJ AKCJI KASTRACJA!


  Zgłoś swoją organizację do udziału w projekcie
  Proponowane gminy do objęcia wsparciem w ramach Programu:


  Czy zgłaszałeś/aś się do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! 2021/2022?
  taknie
   Zgłoś się do udziału w projekcie


   Proponowane gminy do objęcia wsparciem w ramach Programu:


   Czy zgłaszałeś/aś się do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! 2021/2022?
   taknie