Uczestnicząc w ZWIERZowej Akcji Kastracja!

Odbędziesz szkolenia, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności komunikacji i współpracy z Gminami.

Szkolenia realizowane we wrześniu przygotują Cię do współpracy z gminami. Składają się one z dwóch spotkań online za pośrednictwem platformy Zoom.

Tematyka szkoleń:

 1. Cel i ogólne zasady Akcji Kastracja! oraz prawne aspekty opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach
 2. Praktyczne aspekty współpracy z gminami w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.

O terminie szkoleń zostaniesz poinformowany drogą mailową wraz z informacją o zakwalifikowaniu do projektu maksymalnie do 5 września.

Wpłyniesz na realizację projektu w Twojej Gminie.
Osoby i Organizacje Współpracujące mają za zadanie poinformować i zachęcić włodarzy gmin do wprowadzenia ZWIERZowej Akcji Kastracja!. Na późniejszych etapach będziesz wsparciem w kontakcie z Urzędem Gminy oraz w informowaniu mieszkańców o Akcji. Otrzymasz wsparcie i wiedzę oraz materiały informacyjne, które pozwolą Ci na efektywne działanie podczas Akcji.
Wymienisz doświadczenia z innymi osobami i organizacjami, działającymi na rzecz zwierząt.
Projekt jest ogólnopolski a spotkania i szkolenia pozwolą uczestnikom na nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń z innymi osobami działającymi lub chcącymi działać na rzecz ochrony zwierząt.
Zyskasz dodatkowe środki na kastracje/ sterylizacje oraz znakowanie zwierząt w Twojej Gminie.

Zyskasz dodatkowe środki na kastracje oraz znakowanie zwierząt w Twojej Gminie.

Bezpłatne dla mieszkańców Gminy zabiegi kastracji oraz znakowania zwierząt zostaną finansowane przez Gminę oraz Fundację ZWIERZ w formule „pół na pół”. Fundacja na ten cel przekaże 5000 zł, kiedy Gmina zobowiąże się przekazać również 5000 zł.

Zapewnisz zdrowie i dobrostan zwierzętom w Twojej okolicy oraz ograniczysz ich bezdomność.

Dołącz do ZWIERZowej Akcji Kastracja!


  Zgłoś swoją organizację do udziału w projekcie
  Proponowane gminy do objęcia wsparciem w ramach Programu:


  Czy zgłaszałeś/aś się do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! 2021/2022?
  taknie
   Zgłoś się do udziału w projekcie


   Proponowane gminy do objęcia wsparciem w ramach Programu:


   Czy zgłaszałeś/aś się do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! 2021/2022?
   taknie