Uczestnicząc w ZWIERZowej Akcji Kastracja!

Będziesz mieć możliwość odbycia szkoleń, które pozwolą Ci rozwinąć umiejętności komunikacji i współpracy z Gminami.

Szkolenia realizowane w sierpniu i wrześniu przygotują Cię do współpracy z gminami. Składają się one z trzech spotkań online za pośrednictwem platformy Zoom.

Tematyka szkoleń:

 1. Cel i ogólne zasady Akcji Kastracja! oraz prawne aspekty opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach
 2. Praktyczne aspekty współpracy z gminami w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt.
 3. ZWIERZowa Akcja Kastracji!, opiniowanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt i możliwe działania w przypadkach naruszeń.

O terminie szkoleń zostaniesz poinformowany drogą mailową wraz z informacją o zakwalifikowaniu do projektu maksymalnie do 5 sierpnia.

Wpłyniesz na realizację projektu w Twojej Gminie.
Osoby i Organizacje Współpracujące mają za zadanie poinformować i zachęcić włodarzy gmin do wprowadzenia ZWIERZowej Akcji Kastracja!. Na późniejszych etapach będziesz wsparciem w kontakcie z Urzędem Gminy oraz w informowaniu mieszkańców o Akcji. Otrzymasz wsparcie i wiedzę oraz materiały informacyjne, które pozwolą Ci na komfortowe działanie podczas Akcji.
Podczas spotkań będziesz mieć możliwość wymiany doświadczeń z innymi osobami i organizacjami, działającymi na rzecz zwierząt.
Projekt jest ogólnopolski a spotkania i szkolenia pozwolą uczestnikom na nawiązanie kontaktów, wymianę doświadczeń z innymi osobami działającymi lub chcącymi działać na rzecz ochrony zwierząt.
Zyskasz dodatkowe środki na kastracje/ sterylizacje oraz znakowanie zwierząt w Twojej Gminie.

Zyskasz dodatkowe środki na kastracje oraz znakowanie zwierząt w Twojej Gminie.

Bezpłatne dla mieszkańców Gminy zabiegi kastracji oraz znakowania zwierząt zostaną finansowane przez Gminę oraz Fundację ZWIERZ w formule „pół na pół”. Fundacja na ten cel przekaże 5000 zł, kiedy Gmina zobowiąże się przekazać również 5000 zł.

Zapewnisz zdrowie i dobrostan zwierzętom w Twojej okolicy oraz ograniczysz ich bezdomność.

Harmonogram projektu

Etapy i harmonogram ZWIERZowej AKCJI KASTRACJA! dla Organizacji i Osób Współpracujących
Dla Organizacji

Dołącz do ZWIERZowej Akcji Kastracja!


  Zgłoś swoją organizację do udziału w projekcie
  Proponowane gminy do objęcia wsparciem w ramach Programu:


  Czy zgłaszałeś/aś się do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! 2020/2021?
  taknie   Zgłoś się do udziału w projekcie


   Proponowane gminy do objęcia wsparciem w ramach Programu:


   Czy zgłaszałeś/aś się do udziału w ZWIERZowej Akcji Kastracja! 2020/2021?
   taknie

   Aby na bieżąco śledzić postępy ZWIERZowej Akcji Kastracja! zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych.