Dobra informacja dla gmin w województwie mazowieckim!

Marszałek Województwa Mazowieckiego zainicjował „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024." Samorządy gmin mogą pozyskać środki na dofinansowanie zabiegów kastracji i znakowania zwierząt mieszkańców Gminy oraz przeprowadzenie takich zabiegów u kotów wolno żyjących w 2024 roku. Polecamy zapoznanie się z Regulaminem:

https://mazovia.pl/pl/bip/zarzad/rejestr-uchwal-zarzadu/uchwala-161844023-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-10-03.html

UWAGA! WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE OD 27 PAŹDZIERNIKA 2023 R. DO 22 LISTOPADA 2023 R.

 
Fundacja ZWIERZ podjęła współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie częściowej realizacji „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024."

Samorządom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich proponujemy:

 • wsparcie realizacji części Projektu dotyczącej edukacji mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt oraz odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami (par. 5 ust. 1 pkt 2 Regulaminu) - poprzez dostarczenie gotowych do druku materiałów oraz informacji w formie elektronicznej, gotowych do umieszczenia na stronie Gminy czy w mediach społecznościowych;
 • bezpłatny udział dla pracowników Urzędów Gmin w szkoleniach online dotyczących:
  a) tworzenia programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, a także zadań gmin w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi (szkolenia prowadzone będą przez dr n.pr.);
  b) ogólnych informacji o zasadach wykonywania zabiegów kastracji u psów i kotów i ważnych postanowieniach umów ich dotyczących (szkolenia prowadzone będą przez lek. wet., specjalistkę chorób psów i kotów);
  c) zasad humanitarnego traktowania zwierząt - przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

 
Jeżeli Urząd Gminy chce otrzymać bezpłatne materiały edukacyjne dla mieszkańców oraz dostęp do nieodpłatnych szkoleń dla pracowników Urzędu – prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

parallax background

Zgłoszenia chęci współpracy z Fundacją ZWIERZ  Organ reprezentujący gminę:


  OSOBA DO KONTAKTU WS. PROJEKTU